Selectează o Pagină

Despre Noi

În cadrul programului “ Eco-Școală”, elevii Liceului Tehnologic „Cezar Nicolau” învață cum să reducă impactul din punct de vedere al mediului în comunitate. Ne propunem să le dezvoltăm tinerilor dorința de a deveni cetățeni mai eficienți, încurajându-i să accepte responsabilitatea pentru viitorul mediului înconjurator.

Educaţia pentru mediu dezvoltă la elevi, profesori, părinţi, membri ai comunităţii locale responsabilităţi faţă de mediu, dezvoltă motivaţia de a participa la îmbunăţăţirea stării mediului şi promovează dorinţa de a aborda un stil de viaţă sănătos. Mediul şcolar asigură şi oferă tinerilor posibilitatea de autogospodărire, îmbinând educaţia ecologică cu cea de etică morală, protejând astfel, resursele naturale ale Pamântului.
Data intrării în programul internațional Eco-Școala al liceului nostru: 01.12.2013.
Data obținerii steagului verde: 2016; 2018; 2020; 2022.

Tema anului scolar 2023-2024
Natura și Biodiversitatea/ Biodiversity and nature
Schimbările climatice/ Climate Change

Rezultatele pe termen lung impuse de program

\

Managementul deşeurilor privind colectarea, reciclarea şi valorificarea acestora;

\

Identificarea problemelor urgente, generate de cantităţile imense de deşeuri, de orice fel;

\

Adoptarea unui stil de viaţă sănătos, în armonie cu un mediu sănătos;

\

Amenajarea serei prin cultivarea de plante aromatice, a unor specii de plante floricole, dar și decorative, în scopul obținerii de venituri utilizate, apoi, pentru refacerea și obținerea de noi producțiii de specii de plante;

\

Amenajarea unui spațiu, în vederea depozitării resturilor menajere, a resturilor provenite de la grădina școlii, pentru obținerea compostului necesar grădinăritului.

\

Dezvoltarea unor atitudini ecologice şi a unei conştiinţe ecologice care să contribuie la diminuarea problemelor stringente OM-NATURĂ, dar şi la asigurarea unui mediu sănătos;

\

Colaborarea cu comunitatea locală şi stabilirea de parteneriate cu diferite licee din România sau lume;

\

Amenajarea și întreținerea grădinii verzi din incinta școlii, cu specii și varietăți autohtone, dar și din afara în vederea observării adaptabilității acestora la condițiile climatice ale zonei Branești;

Beneficiile obținute ca urmare a implicării comunității școlare și locale în activitățiile desfășurate în cadrul Programului Eco Școală:

\

Creșterea gradului de sensibilizare și responsabilizare a comunității școlare și locale cu privire la importanţa menținerii unui mediu sănătăos, a conservării biodiversității, a reciclării deşeurilor.

\

Implicarea activă a comunitatii scolare în activităţi de protejare a mediului printr-o gamă largă de activităţi: activităţi de creaţie artistică, aplicative, activităţi practice, activităţi ce vizează înnobilarea şcolii, a clasei, şi a zonei.

\

Formarea abilităţilor practice, dar şi de etică morală, în vederea colectării selective a deşeurilor de hârtie şi carton, PET-uri, doze metalice.

\

Colaborarea cu comunitatea locală şi stabilirea de parteneriate cu diferite licee din România sau lume.

\

Obţinerea unor fonduri din reciclarea selectivă a deşeurilor, destinate, în special premierii elevilor implicaţi în activităţile şcolii, dar și pentru desfășurarea unor activități ecologice educative.

\

Menținerea statutului de Eco-Şcoală şi a Steagului Verde, ca o recunoaştere a implicării şcolii în rezolvarea problemelor de mediu.

\

Obtinerea unor spații verzi, a unor spații de relaxare pentru elevi și profesori, prin amenajarea și întreținerea grădinii verzi, în incinta școlii noastre.

Comitetul Eco-Școala beneficiează de susținerea unor:

Reprezentanți ai elevilor
 • Stan Angela, clasa a IX -a C
 • Dobre Alexandru, clasa a IX -a, prof. E
 • Marin Denisa, clasa a X -a A
 • Fusea Stefan, clasa a X -a A
 • Nicolescu Raluca, clasa a X -a A
 • Vana Corina, clasa a X-a C
 • Eremia Luana, clasa a XI -a A
 • Marchidanu Iasmina, clasa a XI -a A
Reprezentanți ai conducerii şcolii
 • director, prof. Culea Marinela, profesor stiinte economice;
 • director adjunct, prof. Mihalcea Carla, profesor limba și literatura română
Reprezentanți ai cadrelor didactice
 • Vlăduţu Nicoliţa, coordonator Proiect Eco-Şcoală, profesor horticultură
 • Ioniţă Silvia, coordonator Proiect Eco-Şcoală, profesor agricultură – biologie
 • Chiriacescu Liliana, profesor agricultură-biologie
 • Andrei Mariana, profesor agricultură
 • Belous Veronica, profesor de zootehnie și alimentație publică
 • Anghel Claudia, profesor agricultură-TIC
 • Simionescu Liliana, profesor agricultură-TIC
 • Vlad Monica, psiholog
 • Vangu Mirela, profesor geografie
 • Coiciu Adina, profesor limba și literatura română
 • Grigore Ana, profesor limba și literatura română
 • Stefanescu Daniela, profesor istorie
 • Vasile Elena, profesor – maistru de alimentație publică
 • Horia Varlan, profesor – maistru de alimentatie publică
 • Dolocan Gabriela, profesor educaţie fizică şi sport
 • Naghi Andrei, profesor educaţie fizică şi sport
 • Constantin Simona, profesor chimie
 • Marin Cornelia, profesor matematică
 • Grecu Daniela, profesor mecanică
 • Istrate Viorica, profesor de religie
 • Alexa Elisabeta, profesor limba franceza
 • Anghel Ionica, profesor limba franceza
 • Simniceanu Marina, profesor limba engleză
 • Gutoiu Ramona, profesor limba engleză
 • Dinu Simona, profesor matematică
 • Danciu Daniela, profesor matematică
 • Cristei Remus, profesor stiinte economice
 • Toma Simona, profesor stiinte economice
Reprezentanţi ai părinţilor
 • Coiciu Adina
 • Ștefănescu Daniela
 • Marin Cornelia
 • Enache Adriana
 • Stancu Mariana
Reprezentanţi ai autorităţilor locale
 • Stancu Cornel, viceprimar primăria Brăneşti
 • Dobriţă Iulian, responsabil cu probleme de mediu la nivelul Consiliului local
 • Velicu Rusică, consilier local
Reprezentanţi ai administraţiei şcolii
 • Anghel Leontina, contabil
 • Drumea Elisabeta, secretar și bibliotecar
 • Ristea Zoica, îngrijitor
Alte persoane
 • Bejan Laura, tehnician Ocolul Silvic Brăneşti-Ilfov
 • Anoaica Mirela, asistent medical unitate şcolară